feb 23

Sabin Zárraga, persona formadora KnowInn 2011

El consultor de ASLE se alza con el reconocimiento especial de Euskalit por la gran labor realizada durante el pasado año en la implantación de este programa de metodologías

Nuestra más sincera enhorabuena a Sabin Zárraga, consultor de ASLE, y desde hoy también reconocido especial como persona formadora KnowInn 2011, el programa de implantación de metodologias en empresas para la mejora de la competitividad de Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia) . Han sido sus impresionantes índices de satisfacción obtenidos, su implicación excepcional con los participantes, su consecución de resultados en cada uno de los proyectos desarrollados por las empresas y su proactividad colaborativa la que le han hecho vencedor de la convocatoria de este año.

Continuar leyendo »

feb 17

Zorrotz Legazpik Bertan Urola Garaia saria jasoko du

Aurreko post batean esan genuen legez, Zorrotz Lepazpi S.L. enpresa berezia da erakusten digulako nola garai hauetan oraindik posiblea den egoera txarrei aurre egitea, pertsona langileek euren enpresaren jabegoa eskuratzen dutenean.

Izan ere, Zorrotz Legazpin lan egiten duten pertsona- langileen ahalegina goraipatua izango da laster, martxoaren 8an hain zuzen, Diario de Noticias de Gipuzkoak “Bertan 2012″ sari bat ematea erabaki duelako. Zehazki, jasoko duen saria Bertan Urola Garaia 2012 ekonomia sustapenean izango dela jakin berri dugu. Ekitaldiaren xedea eskualde desberdinetan eta ezberdinetarako lan egiten duten pertsonak eta enpresak saritzea da.

Informazio gehiagorako, pasa den urteko edizioa ikus dezakezu, 5. urteurrena izan zena.


feb 17

Zorrotz Lepazpi recibirá el premio Bertan Urola Garaia

Tal y como comentábamos en un post anterior, Zorrotz Lepazpi S.L. es un ejemplo claro de cómo una empresa puede afrontar con éxito la situación actual cuando las personas trabajadoras se implican personalmente y se convierten en propietarios de la misma.

Su esfuerzo, de hecho, va a ser reconocido próximamente, el día 8 de marzo, con uno de los premios “Bertan 2012″ que esté año vuelve a conceder el Diario de Noticias de Gipuzkoa. En concreto se trata del premio Bertan Urola Garaia 2012 en promoción económica.  El evento trata de premiar a personas y empresas que trabajan en y para una comarca.

Para más información acerca de estos premios puedes consultar la edición del año pasado, en su 5º aniversario.

feb 17

Gizarte-ekonomiako enpresek sentsibalitatea eskatzen diete finantza-erakundeei

Zorrotz Legazpik bizirautea lortu du bertako langileek enpresa-proiektu berria hasteko gai zirela ulertu zuten ondoren. Ekintzailetza suspertzeko era berria aukeratu zuten, non enpresa batentzat lan egiten duten pertsonek erabakitzen duten errealitateari aurre egitea lanpostua galtzeko arriskua ikusita.

Legazpin kokatzen den “Zorrotz Legazpi S.L.” enpresa, 39 pertsona-langilek osatzen dute, hauetariko 30 kideak. Pasa den urtean mozkinak izan zituzten, eta perspektiba onak aurreikusten dituzte urte honetarako ere,  produktu berriak garatzeko teknologia berrietan inbertitzeko dirua behar duten arren.  Continuar leyendo »

feb 17

Empresas de economía social reclaman mayor sensibilidad por parte de las entidades financieras

Zorrotz Legazpi está siguiendo adelante después de que las personas que trabajaban en ella  entendieran que podían emprender un nuevo proyecto empresarial. Nos encontramos con una nueva forma de emprender,  personas que viendo que la empresa en la que estaban trabajando, va abocada al cierre, se afrontan a nueva realidad.

La empresa situada en Legazpi, “Zorrotz Legazpi S.L.”, está compuesta por 39 personas trabajadoras, 30 de ellas socias. El año pasado registraron beneficios y éste, que lo inician con buenas perspectivas, necesitan financiación para realizar fuertes inversiones en nueva tecnología para el desarrollo de nuevos productos.   Continuar leyendo »

feb 15

Sortu QR kodigoa zure enpresan

Hasiera batean fabrikazio prozesuan piezak identifikatzeko erabili zen arren, QR kodigoak erabilgarritasuna handitu du; izan ere, gaur egun hainbat esparrutan erabiltzen dira, hala nola, iragarkietanenpresa- txarteletan, edo denda erakusleihoetan. Gure enpresarentzat ere, honako bat sortzeko aukera dugu.

ASLEk martxoan ospatuko den Hirugarren Kongresuaren gonbidapenerako QR kodigoa erabili du. Zuk zeuk ere bat eratu ahal duzu, baina aldez aurretik zenbait datu eman nahi dizkizugu uler dezazun QR kodigoa zer den eta zertarako erabili daitekeen.

QR kodigoa erantzun azkarreko barra-kodea da, informazioa gordetzeko erabiltzen dena. PC, tablet edo smartphone bat erabiliz gordetzen duen informazioa irakur dezakegu, hori bai, argazki kamara integratua eduki behar du. Hurrengo estekan aplikazio anitz dago behera kargatzeko, kodigo hauek irakurtzeko aukera emango dizutenak.

Ordea, zure kodigoa eratzeko irrikitan bazaude, ZXing Code Generator erabiltzeko gomendatzen dizugu. Bestelako aplikazioak ere honako estekan topatu ditzakezu, nahi izanez gero.

Post honetan ikusten duzun kodigoa  ”Calendar Event” erakoa da. Honakoa eskaneatuz gero, pantailan ikusteaz gain, eta QR kodigoak irakurtzeko erabiltzen duen kodigoaren arabera, zure egutegira gehitu ahal izango duzu.

Hortaz, denbora aurrezteko era dugu honakoa, baita gailu ezberdinetan informazioa erraz izateko modua ere.

feb 15

Genera un código QR para tu empresa

Aunque en un comienzo se utilizó para registrar repuestos en el área de fabricación, los códigos QR han aumentado su utilidad y de hecho, hoy por hoy, podemos encontrarlos en anuncios publicitarios, tarjetas de presentación y en escaparates de tiendas, entre otros. ¿Por qué no generar uno propio para nuestra empresa?

ASLE generó el suyo para la invitación del Tercer Congreso que se celebra en marzo, tú también puedes hacerlo, aunque antes de nada, vamos a darle unas claves para que comprendas qué es y cómo se utiliza.

Un código QR es un código de barras de respuesta rápida que se utiliza para almacenar información. Podemos descifrarlos con un PC, con un Smartphone o una tableta, siempre que estos tengan una cámara fotográfica, ya que los lectores realizan la captura mediante ésta. En el siguiente enlace puedes descargar la aplicación que más se ajuste a tu terminal y así, poder estos códigos.

Ahora bien, si lo que deseas es generar tu propio código, nosotros te aconsejamos ZXing Code Generator. También puedes consultar los siguientes si lo deseas.

El código que te mostramos en este post es s de tipo “Calendar Event”. Si alguien escanea el código QR lo verá en su pantalla y dependiendo del lector de QRs que tenga, podrá agregarlo a su calendario particular.

Claramente, es una manera de ahorrar tiempo y de tener la información disponible, fácilmente, en diversos dispositivos.

feb 14

Industri-Enpresetan Makinerian Inbertsioak Egiteko diru-laguntzak

 

ARLO EKONOMIKOA –  3-T/2012 ZIRKULARRA

INDUSTRI-ENPRESETAN MAKINERIAN INBERTSIOAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZAK

Ekipamendu Produktiboak Modernizatzeko Programa

 SPRI IRAGARKIA – EHAA 2012.02.08

Zeri ematen zaio diru-laguntza?

Industria-makina BERRIETAN egin beharreko inbertsioak, produkzio-ekipamenduetan modernizazio-maila altua lortzeko eta, aldi berean, ekipamendu horiek laneko segurtasun eta osasun arauei egokitzea, dagoen makineria TXATAR BIHURTUZ eta bere ordez makineria berria jartzea ahalabidetuz.

Nori zuzendua

50 langile baino gutxiago dituzten INDUSTRI-ENPRESAK izatea, zeintzuk:

                a) Kanpoko prebentzio-zerbitzu batekin indarrean dagoen hitzarmen bat duten.

                b) Prebentzio Sistemaren Arauzko Auditoria egin duten.

Eskabideak aurkezteko epea

 • Eskabideak 2012ko Iralaren 14a arte onartuko dira, aurrekontua agortu ezean.
 • Eskabidea www.spri.es webgunean egin beharko da.

Inbertsio berriak bete beharreko baldintzak 

 • Produktuak eta materialak ontziratzeko eta paketatzeko, osagarriak muntatzeko, lehengaiak eta erdilandutako produktuak eraldatzeko, eta empresa eskatzailearen ustiapen ekonomikoko produkzio-prozesuetan erabilera automatikoa egiteko erabiltzen diren makina BERRIAK erosteko inbertsioei emango zaie diru-laguntza.
 • Makineria berriak Segurtasun eta Lan Osasunaren oinarrizko betebeharrak eta beraren araudian ezarritako zehapenak bete beharko ditu, baita produkzio-prozesuak hobetu ere.
 • Ordeztu beharreko makinek gutxienez 10 urte izan beharko dituzte eta txatar bihurtu beharko dira, beraz, ezin izango dira ezein produkzio prozesuetan erabili, ez zatika ezta osorik ere, ez enpresan bertan ez beste edozein enpresetan.
 • Erosketa finantza-errentamendu bidez finantzatu ahal izango da, eta diru-laguntza jaso ahal izango du, baldin eta enpresak erosteo aukera gauzatzeko konpromisoa hartzen badu.
 • Inbertsioa diru-laguntza eskaera egiten den ekitaldi ekonomikoan zehar burutu beharko da.

Diru-laguntza 

 • Gastu hautagarrien %20 makina berriak erosteko direla egiaztatu ondoren.
 • Gehienez 18.000€ko diru-laguntza erositako makina berri bakoitzeko. Gehienez 40.000€ empresa eta urte bakoitzeko.

feb 14

Subvenciones para Inversión en Maquinaria en Empresas Industriales

 

AREA ECONÓMICA – CIRCULAR Nº 3-T/2012

SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN EN MAQUINARIA EN EMPRESAS INDUSTRIALES

                 Programa: Modernización del equipamiento productivo

 ANUNCIO SPRI – BOPV 08.02.2012

¿Qué se subvenciona?

Inversiones en maquinaria industrial NUEVA para alcanzar un alto grado de modernización de los equipos productivos y a su vez, su adecuación a las normas de seguridad y salud laboral, propiciando el ACHATARRAMIENTO de la maquinaria existente.

Dirigido a: 

Empresas INDUSTRIALES de menos de 50 trabajadores que:

a) Hayan realizado la Evaluaciónde Riesgos Laborales y el Plan de Prevención, adoptando una modalidad de organización de la prevención.

b) Hayan llevado a cabola Auditoriadel Sistema de Prevención en aquellas modalidades organizativas que lo requieran.

Plazo de presentación solicitudes:

 • Se admitirán solicitudes hasta el 14 de Septiembre de 2012, o hasta fecha de agotamiento de presupuesto (si se da con anterioridad a la fecha señalada).
 • Las solicitudes se han de tramitar a través de www.spri.es

Requisitos de la nueva inversión :

 • Será subvencionable la adquisición de NUEVA maquinaria destinada al envasado y embalaje de productos y materiales, al ensamblaje de componentes, a la transformación de materia prima y productos semielaborados, y a la manipulación automática en los procesos productivos de la empresa, que realice, cuando menos, las mismas funciones que la maquinaria a la cual se va a sustituir.
 • La maquinaria nueva ha de cumplir con los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud Laboral y las especificaciones establecidas en su normativa correspondiente, así como mejorar la productividad del proceso productivo.
 • La maquinaria existente a retirar ha de tener una antigüedad mínima de 10 años, y ha de ser achatarrada, no pudiendo ser utilizada en ningún proceso de producción ni parcial ni totalmente, tanto en la propia empresa como en cualquier otra.
 • Son subvencionables las adquisiciones de maquinaria realizadas en régimen de arrendamiento financiero, siempre y cuando la empresa se comprometa expresamente a ejercitar la opción de compra correspondiente.
 • La inversión ha de materializarse en el año en que se solicita la subvención.

Subvención:

 • 20% de los gastos acreditados en concepto de adquisición de la nueva maquinaria y achatarramiento de la maquinaria sustituida.
 • Subvención máxima de 18.000 € por máquina nueva adquirida y antigua achatarrada. Subvención máxima por empresa: 40.000 €.

 

feb 13

Egin Beharreko Atxikipenen Gaineko Aldaketak

ZIRKULARRA – ARLO EKONOMIKOA 2-T/2012

 

EGIN BEHARREKO ATXIKIPENEN GAINEKO ALDAKETAK

 

                                                     BIZKAIA:      4/2012 Foru Dekretua – BAO 2012.02.01

                                                     GIPUZKOA:  2/2012 Foru Dekretua – GAO 31.01.2012

                                                     ARABA:        2/2012 Foru Dekretua – ALHAO 2012.02.03

 

2012ko urtarrilaren 1etik eta 2013ko abenduaren 31 bitartean, atxikipenen tasa %19tik %21era pasako da honako kontzeptu hauei dagokienez:

 • Kapital higigarriaren etekinak.
 • Inbertsio kolektiboko erakundeen akzioen eta partaidetzen eskualdaketetatik edo itzulketetatik datozen ondare irabaziak.
 • Eskudirutan ordaintzen diren sariak

  

Bestalde, eta 2012ko martxoaren 1etik eta 2013ko abenduaren 31 bitartean, higiezinen errentamendu eta azpierrentamenduen gaineko atxikipenen zenbatekoa ere %21ekoa izango da, etekinon kalifikazioa gorabehera.

(Bizkaian eta Araban onartutako araudia eta Gipuzkoan onartzeke dagoena, nahiz eta ildo beretik joango dela baieztatzen)

 

Entradas más antiguas «

» Entradas más recientes

%d personas les gusta esto: