feb 29

Programa “+DIGITAL@” de incorporación de las TIC,S en las PYMES Iniciativa: «Mejora +Digital@»

Área Económica – Circular 5-T/2012

PROGRAMA “+DIGITAL@” DE INCORPORACIÓN DE LAS TIC,S EN LAS PYMES
Iniciativa: «Mejora +Digital@»

Anuncio SPRI – BOPV 21.02.2012

Objetivo:

Impulsar la digitalización de los procesos internos de la empresa y los procesos de relación con clientes, proveedores y administraciones.

Continuar leyendo »

feb 29

“Finantza Laguntzak” Programa AFI 2012

ARLO EKONOMIKOA – 4-T/2012 ZIRKULARRA

“FINANTZA LAGUNTZAK” PROGRAMA

AFI 2012

PRI IRAGARKIA – EHAA 2012.02.

LAGUNTZA MOTA:

Mailegu eta finantza-errentamenduko eragiketetako interes tipoetan laguntzak:

 • Aktibo fijo berrietan inbertsioak finantzatzeko
 • Zirkulatzailea finantzatzeko

industria, merkatzaritza eta turismo sektorean dauden enpresentzat.

Kudeaketa erakundea:

SPRI, S.A. – Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzu

Eskabideak aurkezteko epea:

2012ko IRAILAREN 14 ARTE aurrekontua aurretik bukatu ezean.

Diru-laguntza nola eskatu:

Ondoko webgunearen bitartez: http://www.spri.es/afi

ONURADUNAK:

 • Ondorengo sektoreetan dauden empresa Txiki eta Ertainak:
 • Industri sektorea: jarduera nagusitzat industria, erauzketa eta/edo eraldaketa, ekoizpena, produkzio-prozesuari lotutako zerbitzuak (logistika), aurrekoekin lotura dutenak eta informazio- eta komunikazio-gizartearen arloarekin lotutako enpresak. Automobilgintzako mantentze- eta konponponketa-tailerrak ere sartzen dira.
 • Merkataritza sektorea: merkataritza-jardueran aritzen diren enpresak.
 • Turismo sektorea: turismoan aritzen diren enpresak. Turismo-jardueratzat joko dira turismoko lurralde ordezkaritzaek halakotzat hartzen dituztenak. Kanpo geratzen dira jatetxeak.

I- AKTIBO FIJO BERRIEN INBERTSIOEN FINANTZAZIOA

 DIRU-LAGUNTZA JASO DEZAKETEN INBERTSIOAK

 •  2012 urtean aktibo fijo berrietan egindako inbertsio bolumena gutxienez honakoa izatea:
 • 100.000 € industria sektoreko enpresetan.
 • 30.000 € turismo sektoreko enpresetan.
 • 30.000 € merkataritza sektoreko enpresetan.
 • Ibilgetu ez-material eta/edo material BERRIAK eskuratzeko egindako inbertsioak eta honako kontularitza-kategorietako batean dagoena:
 • 206 Aplikazio informatikoak.
 • 210 Lurrak eta ondasun naturalak (turismo-arlokoak izan ezik)
 • 211 Eraikuntzak
 • 212 Instalazio teknikoak
 • 213 Makineria
 • 214 Tresneria
 • 215 Beste instalazio batzuk
 • 216 Altzariak (merkataritza- eta turismo-sektoreetakoak bakarrik)
 • 217 Informazio-prozesuetarako
 • 218 Garraio-elementuak (turismo-sektoreak bakarrik)
 • 219 Bestelako ibilgetu materialak
 • Mikroenpresek 6.211: finantza-errentamendu bidezko erosketak
 • Lurzoruen kasuan, dirulaguntza eraikitako zatiari soilik dagokio.
 • Erabilitako eraikin eta eraikuntzen jabetzea, jabetza berrien trataera izango du.
 • Inbertsio proiektuak Euskal Erkidegoan kokatuta egon behar dira
 • Inbertsio hauek gutxienez 5 urtez igaro behar dute enpresaren aktiboen barnean.
 • Orokorrean, eskaera egiten duen enpresa ezin da fabrikatzailea izan.
 • Inbertsio proiektua 2012. urtean gauzatua izan behar da.

 LAGUNTZA MOTAK:

 • Aktibo fijo berrietan egindako inbertsioak finantzatzeko eskatutako mailegu edo errentamendu-finantzarioen interes tipoetan laguntzak.
 • Mailegu edo leasing hauek honako baldintzak bete beharko dituzte:
 • Diru laguntzaren zenbatekoa ondoko zenbatekoetatik txikiena izango da:
 • diruz lagundu daitekeen inbertsioaren %100, edo
 • finantza-erakundeal baimendutako maileguaren zenbatekoa.
 • Maileguak amortizatzeko epea: gutxienez 5 urte, eta gehienez, 7 urte, printzipala ordaintzeko gabealdia barne dela; gabealdi hori, gehienez honelakoa izanik:
 • 7 urterako maileguak: 24 hilabetekoa
 • 6 urterako maileguak: 18 hilabetekoa
 • 5 urterako maileguak: 12 hilabetekoa
 • Leasings-ak amortizatzeko epea: gutxienez 2 urte, eta gehienez 5 urte.
 • SPRIk bestelako epeak ere onar ditzake (maileguetarako gutxieneko epea 5 urtekoa izango da betiere eta 2 urtekoa leasing-etarako) baldin eta formalizatutako eragiketan berariaz jasotzen bada berau laguntza-programa honetan sartuta dagoela. Nolanahi ere, horrek ez du aldaketarik ekarriko laguntzen zenbatekoan; maileguetan 7 urterako eragiketei dagokiena, gehienez 24 hilabeteko gabealdiarekin, eta leasing-etan 5 urterako eragiketei dagokiena.

GUNTZAREN ZENBATEKOA:

 • Programa honetara lotutako eragiketen interes tipoak finantza-erakundeekin sinatutako itunean oinarriturik daude
 •  AFIk honako interes tipoen laguntzan dihardu, ondoko zenbatekoetan:
 • Interes-tasa nominalean 1 puntu izaera orokorrarekin.
 • 0,25 puntu gehigarri elkarrekiko berme sozietate batek  bermatutako finantza-eragiketaren kasuan (adibidez Oinarri, S.G.R.)
 • Interes tipoetako laguntza ezin izango da eragiketa burutu den interes nominala baino gehiagokoa izan.
 • ICOren finantza-markoaren barruan egindako eragiketetan laguntza hauek ICOren interes puntuen gain aplikatuko dira.

II-ZIRKULATZAILEAREN FINANTZAZIOA

 Diru-laguntza jaso dezaketen proiektuak:

 • Zirkulatzailea finantzatzeko mailegu-eragiketak, gutxieneko zenbatekoak honakoak izanik:
 • 100.000 € industria sektoreko enpresetan.
 • 30.000 € turismo sektoreko enpresetan.
 • 30.000 € merkataritza sektoreko enpresetan

LAGUNTZA MOTAK:

 • Zirkulatzailearen finantzaziorako maileguen interes tipoetan laguntza.
 • Mailegu hauek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:
 • Maileguak amortizatzeko epea:

Gutxienez 1 urte eta gehienez 5 urte, printzipala ordaintzeko gabealdia barne dela.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

 • Programa honetara lotutako eragiketen interes tipoak finantza-erakundeekin sinatutako itunean oinarriturik daude.
 • AFIk honako interes tipoen laguntzan dihardu, ondoko zenbatekoetan:
 • Interes-tasa nominalean 0,50 puntu izaera orokorrarekin.
 • 0,25 puntu gehigarri elkarrekiko berme sozietate batek  bermatutako finantza-eragiketaren kasuan (adibidez Oinarri, S.G.R.)
 • Interes tipoetako laguntza ezin izango da eragiketa burutu den interes nominala baino gehiagokoa izan.
 • Interes aldakorra duten eragiketen interes-tasa nominala zehazteko, erreferentziatzat deialdia argitaratu aurreko azken 6 hilabeteei dagokien urteko Euriborraren batez-bestekoa hartuko da.
 • ICOren finantza-markoaren barruan egindako eragiketetan laguntza hauek ICOren interes puntuen gain aplikatuko dira.

 

 

 

 

 

 

feb 29

Programa de Ayudas “Apoyo Financiero” AFI 2012

Área Económica – Circular Nº 4-T/2012

 PROGRAMA DE AYUDAS “APOYO FINANCIERO”

AFI 2012

 Anuncio SPRI, S.A. – BOPV 08.02.2012

 

Tipo de Ayuda:

Calificación en el tipo de interés de las operaciones de préstamo ó de arrendamiento financiero solicitados para:

 • financiar inversión en activos fijos nuevos
 • financiar necesidades de circulante

por parte de empresas encuadradas en los sectores industrial, comercial y turístico.

Continuar leyendo »

feb 23

Sabin Zarraga, pertsona hezitzaile KnowInn 2011

ASLE-ko aholkulariak Euskalit-en aitorkuntza berezia jaso du pasadan urtean zehar metodologia programa honen ezarpenean burututako lan handiagatik 

Gure zorionik beroena Sabin Zarragari, ASLEko aholkulariari,  eta gaurtik aurrera pertsona hezitzaile KnowInn 2011 bezala aitortu berezia denari ere, enpresetan lehiakortasuna hobetzeko Euskalit (Bikaintasunerako Euskal Fundazioa)-ek gidatutako metodologiak ezartzeko programarena, hain zuzen ere. Fundazioaren hitzetan, lortutako gogobetze-indize ikaragarriak, bere aparteko inplikazioa parte-hartzaileekin, enpresek garatutako proiektu bakoitzean lortutako emaitza onak eta bere proaktibitate kolaboratzailea izan dira aurtengo garaile bihurtu dutenak.

 

Continuar leyendo »

feb 23

Sabin Zárraga, persona formadora KnowInn 2011

El consultor de ASLE se alza con el reconocimiento especial de Euskalit por la gran labor realizada durante el pasado año en la implantación de este programa de metodologías

Nuestra más sincera enhorabuena a Sabin Zárraga, consultor de ASLE, y desde hoy también reconocido especial como persona formadora KnowInn 2011, el programa de implantación de metodologias en empresas para la mejora de la competitividad de Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia) . Han sido sus impresionantes índices de satisfacción obtenidos, su implicación excepcional con los participantes, su consecución de resultados en cada uno de los proyectos desarrollados por las empresas y su proactividad colaborativa la que le han hecho vencedor de la convocatoria de este año.

Continuar leyendo »

feb 17

Zorrotz Legazpik Bertan Urola Garaia saria jasoko du

Aurreko post batean esan genuen legez, Zorrotz Lepazpi S.L. enpresa berezia da erakusten digulako nola garai hauetan oraindik posiblea den egoera txarrei aurre egitea, pertsona langileek euren enpresaren jabegoa eskuratzen dutenean.

Izan ere, Zorrotz Legazpin lan egiten duten pertsona- langileen ahalegina goraipatua izango da laster, martxoaren 8an hain zuzen, Diario de Noticias de Gipuzkoak “Bertan 2012″ sari bat ematea erabaki duelako. Zehazki, jasoko duen saria Bertan Urola Garaia 2012 ekonomia sustapenean izango dela jakin berri dugu. Ekitaldiaren xedea eskualde desberdinetan eta ezberdinetarako lan egiten duten pertsonak eta enpresak saritzea da.

Informazio gehiagorako, pasa den urteko edizioa ikus dezakezu, 5. urteurrena izan zena.


feb 17

Zorrotz Lepazpi recibirá el premio Bertan Urola Garaia

Tal y como comentábamos en un post anterior, Zorrotz Lepazpi S.L. es un ejemplo claro de cómo una empresa puede afrontar con éxito la situación actual cuando las personas trabajadoras se implican personalmente y se convierten en propietarios de la misma.

Su esfuerzo, de hecho, va a ser reconocido próximamente, el día 8 de marzo, con uno de los premios “Bertan 2012″ que esté año vuelve a conceder el Diario de Noticias de Gipuzkoa. En concreto se trata del premio Bertan Urola Garaia 2012 en promoción económica.  El evento trata de premiar a personas y empresas que trabajan en y para una comarca.

Para más información acerca de estos premios puedes consultar la edición del año pasado, en su 5º aniversario.

feb 17

Gizarte-ekonomiako enpresek sentsibalitatea eskatzen diete finantza-erakundeei

Zorrotz Legazpik bizirautea lortu du bertako langileek enpresa-proiektu berria hasteko gai zirela ulertu zuten ondoren. Ekintzailetza suspertzeko era berria aukeratu zuten, non enpresa batentzat lan egiten duten pertsonek erabakitzen duten errealitateari aurre egitea lanpostua galtzeko arriskua ikusita.

Legazpin kokatzen den “Zorrotz Legazpi S.L.” enpresa, 39 pertsona-langilek osatzen dute, hauetariko 30 kideak. Pasa den urtean mozkinak izan zituzten, eta perspektiba onak aurreikusten dituzte urte honetarako ere,  produktu berriak garatzeko teknologia berrietan inbertitzeko dirua behar duten arren.  Continuar leyendo »

feb 17

Empresas de economía social reclaman mayor sensibilidad por parte de las entidades financieras

Zorrotz Legazpi está siguiendo adelante después de que las personas que trabajaban en ella  entendieran que podían emprender un nuevo proyecto empresarial. Nos encontramos con una nueva forma de emprender,  personas que viendo que la empresa en la que estaban trabajando, va abocada al cierre, se afrontan a nueva realidad.

La empresa situada en Legazpi, “Zorrotz Legazpi S.L.”, está compuesta por 39 personas trabajadoras, 30 de ellas socias. El año pasado registraron beneficios y éste, que lo inician con buenas perspectivas, necesitan financiación para realizar fuertes inversiones en nueva tecnología para el desarrollo de nuevos productos.   Continuar leyendo »

feb 15

Sortu QR kodigoa zure enpresan

Hasiera batean fabrikazio prozesuan piezak identifikatzeko erabili zen arren, QR kodigoak erabilgarritasuna handitu du; izan ere, gaur egun hainbat esparrutan erabiltzen dira, hala nola, iragarkietanenpresa- txarteletan, edo denda erakusleihoetan. Gure enpresarentzat ere, honako bat sortzeko aukera dugu.

ASLEk martxoan ospatuko den Hirugarren Kongresuaren gonbidapenerako QR kodigoa erabili du. Zuk zeuk ere bat eratu ahal duzu, baina aldez aurretik zenbait datu eman nahi dizkizugu uler dezazun QR kodigoa zer den eta zertarako erabili daitekeen.

QR kodigoa erantzun azkarreko barra-kodea da, informazioa gordetzeko erabiltzen dena. PC, tablet edo smartphone bat erabiliz gordetzen duen informazioa irakur dezakegu, hori bai, argazki kamara integratua eduki behar du. Hurrengo estekan aplikazio anitz dago behera kargatzeko, kodigo hauek irakurtzeko aukera emango dizutenak.

Ordea, zure kodigoa eratzeko irrikitan bazaude, ZXing Code Generator erabiltzeko gomendatzen dizugu. Bestelako aplikazioak ere honako estekan topatu ditzakezu, nahi izanez gero.

Post honetan ikusten duzun kodigoa  ”Calendar Event” erakoa da. Honakoa eskaneatuz gero, pantailan ikusteaz gain, eta QR kodigoak irakurtzeko erabiltzen duen kodigoaren arabera, zure egutegira gehitu ahal izango duzu.

Hortaz, denbora aurrezteko era dugu honakoa, baita gailu ezberdinetan informazioa erraz izateko modua ere.

Entradas más antiguas «

» Entradas más recientes

%d personas les gusta esto: