mar 01

Normas legales de cotización 2012

AREA JURIDICA – CIRCULAR Nº 2-T/2012

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

 ORDEN ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, para el ejercicio 2012.

 (B.O.E. de 7 de febrero de 2012)

Continuar leyendo »

mar 01

Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral

 

ÁREA JURÍDICA – CIRCULAR Nº 1-T/2012

 

 JEFATURA DEL ESTADO

REAL DECRETO-LEY 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral

  (B.O.E. de 11 de febrero de 2012)

  Continuar leyendo »

mar 01

Gipuzkoan dauden kapitalezko lau enpresetatik bat langileen partaidetza akzioetan aurreikusten dute

Adegik atzo aurkeztu zuen ikerkuntzaren arabera enpresa hauek etorkizun-itxaropen hobeagoa dute

Gipuzkoan kokatzen diren kapitalezko enpresen %25ak langileen partaidetza finantzan aurreikusten duen eredua inplementatzen dute. Halere, Ikeiko ekonomia sailaren zuzendaria den Javier Larrayaren hitzetan “oraindik gauza asko egiteke daude”. Datu hauek Ikei aholkularitzak Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat Sendotuz programa dela medio argitaratutako txostenaren emaitzak dira.

Era berean, ikerkuntzaren arabera, konpainia hauek lan eta salmenta itxaropen hobeagoak izango dituzte datorren hiru urteetarako, izan ere, gaur egungo egoera ekonomikoan emaitza hobeagoak izaten dituzte orokorrean.

Hala ere, partaidetza hau momentuz ez da enpresan lan egiten duten pertsona guztiena, enpresen %4,8a soilik aurreikusten baitute aukera hau. Gainera, datuen arabera, langileen motibazioa eta inplikazioa oso handia ez den arren, komunikazioan eta prestakuntzan atera diren emaitzak pozgarriak dira.

Informazio gehiagorako Diario Noticias de Gipuzkoak argitaratu duen artikulua kontsulta dezakezu.

mar 01

Una de cada cuarto empresas de capital guipuzcoanas contempla la participación de los trabajadores en su accionariado

De acuerdo a un estudio presentado ayer por Adegi estas compañías también tienen mejores expectativas de futuro

El 25 % de las empresas de capital de Gipuzkoa ha implantado un modelo que prevé la participación financiera de sus trabajadores, aunque según Javier Larraya, director de economía de Ikei “aún queda camino por recorrer”. Son datos que se desprenden del estudio realizado por la consultora Ikei para el programa Sendotuz de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Asimismo, el estudio refleja que este tipo de compañías tienen mejores expectativas de empleo y ventas para los próximos tres años, de hecho, son las que mejor están sobrellevando las circunstancias económicas actuales.

Sin embargo, esta participación por el momento está focalizada en determinadas personas, ya que sólo el 4,8% del total de las empresas contempla la participación de todos sus trabajadores. Del mismo modo, los datos apuntan a una motivación e implicación relativamente baja; por el contrario, los resultados en comunicación y capacidad de formación en las mismas son satisfactorios.

Para más información, consultar el artículo publicado en el Diario Noticias de Gipuzkoa.

feb 29

IKTak ETEtan txertatzeko“+DIGITAL@” Plana: «Hobeki +Digital@» Ekimena

ARLO EKONOMIKOA – 5-T/2012 Zirkularra

 IKTak ETEtan txertatzeko“+DIGITAL@”  Plana: «Hobeki +Digital@» Ekimena

SPRIren Iragarkia –EHAA 2012.02.21

 

Helburua:

ETEen barne prozesuen eta ETEek bezero, hornitzaile eta administrazioekin dituzten harremanen digitalizazioa sustatzea IKTak erabiliz.

Hartzaileak:

Jarduera ekonomikoa gauzatzen duten enpresak baldin eta:

 1. Beren helbide soziala EAEn edukitzea edo gutxienez jarduera zentro bat EAEn kokaturik egotea.
 2. ETE izateko baldintzak betetzea.
 3. Zerga alorreko betebeharretan eta Gizarte Segurantzari dagozkionetan egoera erregularizatuta edukitzea, indarrean dagoen legeriaren arabera eska daitezkeen mugen barnean, hala nola SPRI taldeko edozein elkarterekin dituen betebeharretan ere bai.
 4. Ez dira onardun izango: Informatika eta aholkularitza enpresak, teknologia hauetan adituak direlako eta programa honen laguntzak jasotzen dituzten enpresen hornitzaile izan daitezkeelako.

Xedapen orokorrak:

 • Diru-laguntza eskatu eta 12 hilabeteko epea dago gehienez proiektua burutzeko.
 • Diru-laguntzaren eskaera Interneten bitartez egin behar da telematikoki, ondorengo helbidean: www.spri.es

ESKAERAK AURKEZTEKO EPE-MUGA:

Warning!

2012ko irailaren 17a

feb 29

Programa “+DIGITAL@” de incorporación de las TIC,S en las PYMES Iniciativa: «Mejora +Digital@»

Área Económica – Circular 5-T/2012

PROGRAMA “+DIGITAL@” DE INCORPORACIÓN DE LAS TIC,S EN LAS PYMES
Iniciativa: «Mejora +Digital@»

Anuncio SPRI – BOPV 21.02.2012

Objetivo:

Impulsar la digitalización de los procesos internos de la empresa y los procesos de relación con clientes, proveedores y administraciones.

Continuar leyendo »

feb 29

“Finantza Laguntzak” Programa AFI 2012

ARLO EKONOMIKOA – 4-T/2012 ZIRKULARRA

“FINANTZA LAGUNTZAK” PROGRAMA

AFI 2012

PRI IRAGARKIA – EHAA 2012.02.

LAGUNTZA MOTA:

Mailegu eta finantza-errentamenduko eragiketetako interes tipoetan laguntzak:

 • Aktibo fijo berrietan inbertsioak finantzatzeko
 • Zirkulatzailea finantzatzeko

industria, merkatzaritza eta turismo sektorean dauden enpresentzat.

Kudeaketa erakundea:

SPRI, S.A. – Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzu

Eskabideak aurkezteko epea:

2012ko IRAILAREN 14 ARTE aurrekontua aurretik bukatu ezean.

Diru-laguntza nola eskatu:

Ondoko webgunearen bitartez: http://www.spri.es/afi

ONURADUNAK:

 • Ondorengo sektoreetan dauden empresa Txiki eta Ertainak:
 • Industri sektorea: jarduera nagusitzat industria, erauzketa eta/edo eraldaketa, ekoizpena, produkzio-prozesuari lotutako zerbitzuak (logistika), aurrekoekin lotura dutenak eta informazio- eta komunikazio-gizartearen arloarekin lotutako enpresak. Automobilgintzako mantentze- eta konponponketa-tailerrak ere sartzen dira.
 • Merkataritza sektorea: merkataritza-jardueran aritzen diren enpresak.
 • Turismo sektorea: turismoan aritzen diren enpresak. Turismo-jardueratzat joko dira turismoko lurralde ordezkaritzaek halakotzat hartzen dituztenak. Kanpo geratzen dira jatetxeak.

I- AKTIBO FIJO BERRIEN INBERTSIOEN FINANTZAZIOA

 DIRU-LAGUNTZA JASO DEZAKETEN INBERTSIOAK

 •  2012 urtean aktibo fijo berrietan egindako inbertsio bolumena gutxienez honakoa izatea:
 • 100.000 € industria sektoreko enpresetan.
 • 30.000 € turismo sektoreko enpresetan.
 • 30.000 € merkataritza sektoreko enpresetan.
 • Ibilgetu ez-material eta/edo material BERRIAK eskuratzeko egindako inbertsioak eta honako kontularitza-kategorietako batean dagoena:
 • 206 Aplikazio informatikoak.
 • 210 Lurrak eta ondasun naturalak (turismo-arlokoak izan ezik)
 • 211 Eraikuntzak
 • 212 Instalazio teknikoak
 • 213 Makineria
 • 214 Tresneria
 • 215 Beste instalazio batzuk
 • 216 Altzariak (merkataritza- eta turismo-sektoreetakoak bakarrik)
 • 217 Informazio-prozesuetarako
 • 218 Garraio-elementuak (turismo-sektoreak bakarrik)
 • 219 Bestelako ibilgetu materialak
 • Mikroenpresek 6.211: finantza-errentamendu bidezko erosketak
 • Lurzoruen kasuan, dirulaguntza eraikitako zatiari soilik dagokio.
 • Erabilitako eraikin eta eraikuntzen jabetzea, jabetza berrien trataera izango du.
 • Inbertsio proiektuak Euskal Erkidegoan kokatuta egon behar dira
 • Inbertsio hauek gutxienez 5 urtez igaro behar dute enpresaren aktiboen barnean.
 • Orokorrean, eskaera egiten duen enpresa ezin da fabrikatzailea izan.
 • Inbertsio proiektua 2012. urtean gauzatua izan behar da.

 LAGUNTZA MOTAK:

 • Aktibo fijo berrietan egindako inbertsioak finantzatzeko eskatutako mailegu edo errentamendu-finantzarioen interes tipoetan laguntzak.
 • Mailegu edo leasing hauek honako baldintzak bete beharko dituzte:
 • Diru laguntzaren zenbatekoa ondoko zenbatekoetatik txikiena izango da:
 • diruz lagundu daitekeen inbertsioaren %100, edo
 • finantza-erakundeal baimendutako maileguaren zenbatekoa.
 • Maileguak amortizatzeko epea: gutxienez 5 urte, eta gehienez, 7 urte, printzipala ordaintzeko gabealdia barne dela; gabealdi hori, gehienez honelakoa izanik:
 • 7 urterako maileguak: 24 hilabetekoa
 • 6 urterako maileguak: 18 hilabetekoa
 • 5 urterako maileguak: 12 hilabetekoa
 • Leasings-ak amortizatzeko epea: gutxienez 2 urte, eta gehienez 5 urte.
 • SPRIk bestelako epeak ere onar ditzake (maileguetarako gutxieneko epea 5 urtekoa izango da betiere eta 2 urtekoa leasing-etarako) baldin eta formalizatutako eragiketan berariaz jasotzen bada berau laguntza-programa honetan sartuta dagoela. Nolanahi ere, horrek ez du aldaketarik ekarriko laguntzen zenbatekoan; maileguetan 7 urterako eragiketei dagokiena, gehienez 24 hilabeteko gabealdiarekin, eta leasing-etan 5 urterako eragiketei dagokiena.

GUNTZAREN ZENBATEKOA:

 • Programa honetara lotutako eragiketen interes tipoak finantza-erakundeekin sinatutako itunean oinarriturik daude
 •  AFIk honako interes tipoen laguntzan dihardu, ondoko zenbatekoetan:
 • Interes-tasa nominalean 1 puntu izaera orokorrarekin.
 • 0,25 puntu gehigarri elkarrekiko berme sozietate batek  bermatutako finantza-eragiketaren kasuan (adibidez Oinarri, S.G.R.)
 • Interes tipoetako laguntza ezin izango da eragiketa burutu den interes nominala baino gehiagokoa izan.
 • ICOren finantza-markoaren barruan egindako eragiketetan laguntza hauek ICOren interes puntuen gain aplikatuko dira.

II-ZIRKULATZAILEAREN FINANTZAZIOA

 Diru-laguntza jaso dezaketen proiektuak:

 • Zirkulatzailea finantzatzeko mailegu-eragiketak, gutxieneko zenbatekoak honakoak izanik:
 • 100.000 € industria sektoreko enpresetan.
 • 30.000 € turismo sektoreko enpresetan.
 • 30.000 € merkataritza sektoreko enpresetan

LAGUNTZA MOTAK:

 • Zirkulatzailearen finantzaziorako maileguen interes tipoetan laguntza.
 • Mailegu hauek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:
 • Maileguak amortizatzeko epea:

Gutxienez 1 urte eta gehienez 5 urte, printzipala ordaintzeko gabealdia barne dela.

LAGUNTZAREN ZENBATEKOA:

 • Programa honetara lotutako eragiketen interes tipoak finantza-erakundeekin sinatutako itunean oinarriturik daude.
 • AFIk honako interes tipoen laguntzan dihardu, ondoko zenbatekoetan:
 • Interes-tasa nominalean 0,50 puntu izaera orokorrarekin.
 • 0,25 puntu gehigarri elkarrekiko berme sozietate batek  bermatutako finantza-eragiketaren kasuan (adibidez Oinarri, S.G.R.)
 • Interes tipoetako laguntza ezin izango da eragiketa burutu den interes nominala baino gehiagokoa izan.
 • Interes aldakorra duten eragiketen interes-tasa nominala zehazteko, erreferentziatzat deialdia argitaratu aurreko azken 6 hilabeteei dagokien urteko Euriborraren batez-bestekoa hartuko da.
 • ICOren finantza-markoaren barruan egindako eragiketetan laguntza hauek ICOren interes puntuen gain aplikatuko dira.

 

 

 

 

 

 

feb 29

Programa de Ayudas “Apoyo Financiero” AFI 2012

Área Económica – Circular Nº 4-T/2012

 PROGRAMA DE AYUDAS “APOYO FINANCIERO”

AFI 2012

 Anuncio SPRI, S.A. – BOPV 08.02.2012

 

Tipo de Ayuda:

Calificación en el tipo de interés de las operaciones de préstamo ó de arrendamiento financiero solicitados para:

 • financiar inversión en activos fijos nuevos
 • financiar necesidades de circulante

por parte de empresas encuadradas en los sectores industrial, comercial y turístico.

Continuar leyendo »

feb 23

Sabin Zarraga, pertsona hezitzaile KnowInn 2011

ASLE-ko aholkulariak Euskalit-en aitorkuntza berezia jaso du pasadan urtean zehar metodologia programa honen ezarpenean burututako lan handiagatik 

Gure zorionik beroena Sabin Zarragari, ASLEko aholkulariari,  eta gaurtik aurrera pertsona hezitzaile KnowInn 2011 bezala aitortu berezia denari ere, enpresetan lehiakortasuna hobetzeko Euskalit (Bikaintasunerako Euskal Fundazioa)-ek gidatutako metodologiak ezartzeko programarena, hain zuzen ere. Fundazioaren hitzetan, lortutako gogobetze-indize ikaragarriak, bere aparteko inplikazioa parte-hartzaileekin, enpresek garatutako proiektu bakoitzean lortutako emaitza onak eta bere proaktibitate kolaboratzailea izan dira aurtengo garaile bihurtu dutenak.

 

Continuar leyendo »

feb 23

Sabin Zárraga, persona formadora KnowInn 2011

El consultor de ASLE se alza con el reconocimiento especial de Euskalit por la gran labor realizada durante el pasado año en la implantación de este programa de metodologías

Nuestra más sincera enhorabuena a Sabin Zárraga, consultor de ASLE, y desde hoy también reconocido especial como persona formadora KnowInn 2011, el programa de implantación de metodologias en empresas para la mejora de la competitividad de Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia) . Han sido sus impresionantes índices de satisfacción obtenidos, su implicación excepcional con los participantes, su consecución de resultados en cada uno de los proyectos desarrollados por las empresas y su proactividad colaborativa la que le han hecho vencedor de la convocatoria de este año.

Continuar leyendo »

Entradas más antiguas «

» Entradas más recientes

A %d blogueros les gusta esto: