1. Asle
  2. Langabeziaren kapitalizazioa
  3. Langabeziaren kapitalizazioa

Langabeziaren kapitalizazioa

Langabezia-prestazioaren kapitalizazioko aldaketak

Langabezia-prestazioaren kapitalizazioak aldaketa nabarmena izan du, eta horrek eragin positiboa izan du lan-sozietateetan eta haien hazkundean.

2023ko irailaren 1etik aurrera, lan-sozietateetako bazkide ez diren eta lan-kontratu mugagabeak dituzten langileek langabezia kapitalizatu ahal izango dute kapital soziala eskuratzeko, eta bazkide langile bihurtuko dira. Aldaketa hori urtarrilaren 10eko 1/2023 Errege Lege Dekretuak sartu zuen, eta eragin handia du lan- eta gizarte-ekonomian.

Erreformak, Errege Dekretuaren azken xedapenetako hirugarrenean jasoak, ezartzen du langileak langabeziaren kapitalizaziora sartu ahal izango direla kontratu mugagabearen egoeratik, langabeziako legezko egoeran egon beharrik gabe. Neurri horren bidez, langileak enpresaren jabetzan sartzea sustatu nahi da, eta lan-sozietateetan belaunaldi-erreleboa erraztu.

Aldaketa hori funtsezko aurrerapena da lan sozietateentzat, langileek enpresaren jabetza eskuratzeko izaten dituzten finantza-zailtasunak aztertzen baititu. Langabezia-prestazioa kapitalizatzeko gaitasunak kapital soziala eskuratzeko baliabide ekonomikoak ematen ditu, eta horrek mesede egiten die bai langileei bai gizarteari.

Kontsultatu Errege Dekretuaren azken xedapenetako hirugarrena

Laburbilduz, langabeziaren kapitalizazioaren aldaketa aurrerapen nabarmena da lan-sozietateentzat eta haien hazkundearentzat. Bazkide ez diren langileei aukera ematen die enpresaren jabetzara iristeko, langabezia-prestazioaren kapitalizazioaren bidez.

Eskaera egiteko baldintzak eta prozedura:

Neurri horri dagokionez, SEPEk behin-behineko jarraibide batzuk prestatu ditu, langabezia kapitalizatzeko aukera berri hori bideratzeko erakundeak ezarriko duen prozedura zein izango den azaltzeko. Hona hemen:

Eskatzaileek bete beharreko baldintzak:

  1. Lan-harreman mugagabea duen bazkide langilea izan nahi duen lan-sozietatean lan egitea, bai lanaldi osokoa, bai lanaldi partzialekoa, bai modalitate finko-etenekoa. Ez da eskatzen enpresan antzinatasun jakin bat izatea.
  2. Aurreko atalekoa ez den beste lan harremanik ez izatea.
  3. Kotizaziopeko langabezia-prestazioaren onuradun izateko baldintzak betetzea, legezko langabezia-egoeran egotea izan ezik.
  4. Aurreko lau urteetan ordainketa bakarrerako eskubidea erabili ez izana.

Eskaera prozedura:

  • Langileak berak eskatu behar ditu, aldi berean, prestazioa eta kapitalizazioa.
  • Prestazioa onartu eta kalkulatzeko, eskaeraren data langabeziako legezko egoerarekin parekatuko da, eta, beraz, eskaera egin eta hurrengo egunetik aurrera sortuko da eskubidea.
  • Ordainketa bakarraren eskaera lan sozietatean sartu baino lehen egin beharko da. Ez dago epe jakinik eskaera horretarako; beraz, ulertu behar da lan harremanak dirauen bitartean egin beharko dela.

Informazio gehiago

Langabeziaren kapitalizazioari buruz.