1. Asle
 2. Zer da Lan Sozietatea
 3. Zer da Lan Sozietatea

Zer da Lan Sozietatea

Zer da Lan Sozietatea?

Definizioa, ezaugarriak eta balioak

Lan Sozietateak lan harreman tradizionala eta langileek enpresaren kudeaketan eta erabakiak hartzean duten parte-hartzea konbinatzen dituen enpresa eredua dira. Sozietate anonimoak edo erantzukizun mugatukoak dira, eta kapital sozialaren gehiengoa langileen jabetzakoa da, eta Lan eta Partaidetza Sozietateei buruzko urriaren 14ko 44/2015 Legeak arautzen ditu. Hona hemen lan-sozietateen ezaugarri nagusiak:

LAN-SOZIETATEEN EZAUGARRIAK

 1. Kapital sozialaren %50 baino gehiago lan-harreman mugagabea duten langileen esku egon behar da.
 2. Gutxienez bi bazkide behar dira eratzeko.
 3. Bazkide bat ere ezin da izan sozietatearen kapitalaren herena baino gehiago ordezkatzen duten akzioen edo partaidetzen titularra, bi bazkide langilek osatutako lan sozietatearen kasuan izan ezik.
 4. El número de horas-año trabajadas por las personas trabajadoras contratadas por tiempo indefinido no socias no debe superar el 49% del cómputo global de horas-año trabajadas en la Sociedad Laboral por el conjunto de las personas socias trabajadoras.
 5. Bazkide ez diren langile mugagabeek urtean lan egindako ordu kopuruak ezin du bazkide langile guztiek Lan Sozietatean lan egindako ordu eta urteko kopuru osoaren %49 gainditu
 6. Bazkideek enpresaren jabetza-portzentaje desberdinak izan ditzakete, eta ehuneko horien arabera hartzen dira erabakiak eta banatzen dira irabaziak.

Gainera, lan-sozietateek epe luzeko jasangarritasuna dute helburu, eta lehentasuna ematen diote enpresan inbertitzeari, dibidenduak banatu ordez. Horrek kalitatezko enplegua eta lurraldea sustraitzea sustatzen du, eta horrek Lan Sozietateen berezko balio batzuk dakartza:

LAN-SOZIETATEEN BALIOAK

 1. Erresilientzia: egokitzeko gaitasuna eta malgutasuna, krisi garaietan lanpostu gutxiago suntsitzea dakarrena.
 2. Lurraldean sustraitzea: enpresaren kokapena, bere erabaki eta enplegu zentroa lurraldean.
 3. Aberastasunaren bidezko banaketa.
 4. Parte-hartzea, tartean diren pertsonekin, non enplegu egonkorra eta kalitatezkoa funtsezko balioa baita.
 5. Talentua atxikitzea, kapitalean parte hartuz.
 6. Enpresaren eta langileen interesen arteko erantzunkidetasuna eta lerrokatzea.
 7. Bake soziala.

Azken finean, Lan Sozietateak enpresa egiteko modu desberdinak dira, tokiko garapenari eta gizarte-kohesioari laguntzen diotenak, lurraldean errotzea bermatzen dutenak eta erabaki-zentroak deslokalizatzea saihesten dutenak. Langileek enpresan parte hartzeak konpromiso eta inplikazio handiagoa eskatzen du enpresa proiektuan, eta horrek lehiakortasun handiagoa dakar merkatuan.

Lan Sozietate bat sortu

Gauzatu zure negozio-ideia