1. Asle
  2. EKILAN Ekintzailetza landuz
  3. EKILAN Ekintzailetza landuz

EKILAN Ekintzailetza landuz

Ekilan: Ekintzailetza Landuz

GEM 2021-2022 txostenean ikus daiteke azken urteotan defizit garbia egon dela urtean enpresa sortu berri eta itxitakoen artean. Gaur egungo ekintzailetza, gainera, batez ere enplegu autonomoan eta pertsona bakarreko sozietate mugatuetan kontzentratzen da, eta horien erresilientzia ahulagoa da. Hori dela eta, euskal enpresen lehenengo bost urteetako uzte-tasa % 50 baino gehiago izan da.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan ekintzailetza bultzatzeko eta sustatzeko dauden kudeaketa-programa gehienak aztertzen baditugu, ikus dezakegu ekintzailetza kolektiboari buruzko erreferentziak eta proiektu-mota horiei emandako laguntza esplizituak oso urriak direla.

Egoera horren aurrean, eta ekintzailetza-programak proiektu kolektiboetara birbideratzea beharrezkoa dela uste denez, gizarte-ekonomiako enpresak indartuz, EkiLan programa sortu da, CEPESek (Gizarte Ekonomiaren Espainiako Enpresarien Konfederazioak) eta Europar Batasunak sustatua eta finantzatua, gizarte-ekonomiako enpresak sortzea sustatzeko. Enpresa horiek, rolen dimentsio eta osagarritasun handiagoaren bidez, enplegu gehiago eta hobea sortzeko gaitasuna dutela erakutsi dute, biziraupen-ratio handiagoekin eta pertsona ekintzaile potentzialen kolektiboetara eta haien egoeretara egokiago egokitzeko gaitasunarekin.

Jarduera koordinatu eta osagarriez osatutako proiektu integral bat da, ekintzailetza kolektiboa hainbat esparrutatik bultzatu nahi duena: ekintzailetza kolektiboan kultura eta gaikuntza sustatzea, lan-sozietateak sortzea eta horiek finkatzen laguntzea, jarduera horien bidez laneratzea eta enplegu erresilientea sortzea ahalbidetuz, batez ere langabetuentzat, bai eta enpleguaren kalitatea eta parte-hartzaileen enplegagarritasuna hobetzea ere, batez ere enplegua duten eta hobetu nahi duten pertsonentzat.

Proiektu hau, besteak beste, ekintzaileekin lan egiten duten enpresak sortzeko eta eraldatzeko prozesuetan txertatuko da, ASLEren barruan bereizitako hiru jardun-eremutan: enpresak sortzea, enpresak eraldatzea eta enpresak sendotzea. Horrela, ekintzaile izateko potentzial handiagoa duten kolektiboekin (gazteria, 45 urtetik gorakoak, emakumeak eta erretiratzeko adinean dauden jabegoa) dei eta jarduera espezifikoak egiteko helburuarekin ekin nahi duen edonorengana joko dugu, baita jarduera espezifikoen segmentu batzuengana ere, hala nola zainketen ekonomia, gizarte-enpresak, landa-eremua eta STEM eremuan egindako sartzeren bat.

Agian ere interesatuko zaizu…

Contrato de Sociedad

SOZIETATE-KONTRATUA

Sozietate-Kontratua: Lan-sozietateen kudeaketan duen garrantzia Sozietate-kontratuak edo bazkideen itunak sozietatearen funtzionamendua eta bazkideen arteko harremana arautzeko aukera ematen du, eta,…
Zein da Ekintzailetzaren egoera? GEM TXOSTENA AZTERTU DUGU. EKILAN

Ekintzailetzaren Egoera

Zein da Ekintzailetzaren Egoera? GEM txostena aztertu dugu GEM proiektua herrialdeen artean dagoen ekintzailetzari buruzko ikerketa ikerketa handiena eta luzeena…

Lan absentismoari helduz

Lan absentismoari helduz: Juan Manuel Legorbururekin elkarrizketa. Enpresa-sarean, lan-absentismoaren erronkak arazo kritiko gisa dirau. Gai honi buruzko ikuspegi sakonagoa izateko…

Eragina duten Enpresak

Eragina duten Enpresak 17 lan-sozietatek garapen jasangarrirako helburuei egindako ekarpenaren 17 adibide 17×17 proiektua Nazio Batuen Agenda 2030ek ezarritako Garapen…
Gizarte Gastronomia, Gizartean Eragina duen ekimen berritzailea

Gizarte-gastronomia

Gizarte-gastronomia: Gizartean eragina duen ekimen berritzailea Gastronomia sozialaren fenomenoa aztertuko dugu, sukaldaritzaren bidez behar sozialak asetzen dituen ekimen-berritzaile gisa. Duela…